ค่าจ้างทนายความ คดีแพ่ง และ คดีอาญา ราคาเท่าไร

ค่าจ้างทนายความ คดีแพ่ง ราคาเท่าไร

คดีแพ่งคือ คดีที่เกิดความเสียหายระหว่างเอกชนกับเอกชน โดยทั่วไปจะเป็นคดีละเมิดและเกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงิน เช่น เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ ผิดสัญญา กู้ยืมเงิน จ้างทำของ จัดตั้งผู้จัดการมรดก

กรณีเป็นโจทก์ในคดีแพ่ง ผู้เสียหายจะต้องยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาล

ค่าจ้างทนายคดีแพ่ง กรณีเป็นโจทก์ เบื้องต้นประมาณนี้
1.คดีกู้ยืมเงิน ราคา 30,000 บาทขึ้นไป
2.คดีจ้างทำของ 30,000 บาทขึ้นไป
3.คดีละเมิด 30,000 บาทขึ้นไป
4.ค่าทนายคดีในชั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 40,000 บาทขึ้นไป

ค่าจ้างทนาย กรณีเป็นจำเลยในคดีแพ่ง
1.คดีกู้ยืมเงิน ราคา 30,000 บาทขึ้นไป
2.คดีจ้างทำของ 30,000 บาทขึ้นไป
3.คดีละเมิด 30,000 บาทขึ้นไป
4.ค่าทนายคดีในชั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 40,000 บาทขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมศาลคดีแพ่ง

1.สำหรับคดีแพ่งที่ทุนทรัพย์เกินกว่า 3 แสนบาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลศาล 2 เปอร์เซ็นต์ (ค่าขึ้นศาลสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท) สำหรับคดีแพ่งที่ทุนทรัพย์น้อยกว่า 3 แสนบาท เสียค่าขึ้นศาล 1,000 บาท
2.ค่าส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยก็ราคาตามที่ศาลกำหนด ขึ้นอยู่กับจำเลยหลายคนหรือไม่ ระยะทางส่งหมายข้ามเขตหรือไม่ หรือภูมิลำเนาของจำเลยอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งศาลมาก

คำถามที่พบบ่อยสำหรับคดีแพ่ง

1.ค่าธรรมเนียมศาลคดีแพ่ง 2 เปอร์เซ็นต์จะได้คืนไหม
ค่าธรรมเนียมศาลคดีแพ่ง 2 เปอร์เซ็นต์จะไม่ได้คืน ยกเว้นมีการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่ความและมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความศาลอาจจะพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมศาลให้กับโจทก์บางส่วน ส่วนค่าทนายความศาลจะกำหนดให้ตามตารางระเบียบของศาลแต่มีจำนวนไม่มากหลักพันบาท

2.หลังจากชนะคดีแล้วจะได้เงินจากจำเลยตอนไหน
หลังจากศาลมีคำสั่งให้ชนะคดีแล้ว จำเลยต้องชำระเงินค่าเสียหายให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระโจทก์จะต้องดำเนินการบังคับคดี ยึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดและนำเงินมาชำระให้แก่โจทก์

ค่าจ้างทนายความ คดีอาญา ราคาเท่าไร

คดีอาญาคือ คดีที่เกิดความเสียหายระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่มีผลเสียหายแก่รัฐ เช่น ทำร้ายร่างกาย เอกชนกับเอกชนเสียหาย แต่รัฐก็เสียหายถือว่าขัดความสงบเรียบร้อยของรัฐ

เนื่องจากคดีอาญาเราเป็นได้ทั้งโจทก์และจำเลย และการดำเนินคดี ผู้เสียหายสามารถฟ้องตรงต่อศาล หรือผู้เสียหายสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีก็ได้

คดีอาญา เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ปลอมเอกสาร ทำร้ายร่างกาย พรากผู้เยาว์ ยาเสพติด เป็นต้น

ค่าจ้างทนายอาญา กรณีเป็นโจทก์และยื่นฟ้องตรงต่อศาล
1.ค่าทนายอาญา 60,000 บาท ขึ้นไป

ค่าจ้างทนายอาญา กรณีเป็นโจทก์และแจ้งความดำเนินคดี ต่อพนักงานสอบสวน
1. ค่าทนายอาญา 60,000 บาทขึ้นไป
2. ทนายดูแล เฉพาะในชั้นพนักงานสอบสวน 25,000 บาทขึ้นไป

ค่าทนายอาญากรณีเป็นจำเลย
1. ค่าดำเนินดูแลคดี 50,000 บาทขึ้นไป
2. ทนายประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน 25,000 บาทขึ้นไป

ทนายชั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา
1.ค่าทนาย ในชั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 50,000 บาทขึ้นไป

แอดไลน์ ค่าจ้างทนายความ คดีแพ่ง และ คดีอาญา ราคาเท่าไร