วิธีการตรวจสอบเจ้าของลิขสิทธิ์ และตัวแทนผู้รับมอบอำนาจอย่างไร เมื่อโดนฟ้องลิขสิทธิ์ โดนจับลิขสิทธิ์ หรือ ต้องการซื้อลิขสิทธิ์

วิธีการตรวจสอบเจ้าของลิขสิทธิ์ และตัวแทนผู้รับมอบอำนาจอย่างไร เมื่อโดนฟ้องลิขสิทธิ์ โดนจับลิขสิทธิ์ หรือ ต้องการซื้อลิขสิทธิ์

ก.การตรวจสอบเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ทำหนังสือสอบถามเป็นทางการไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ข.เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถอาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ หรือ ฟ้องร้องดำเนินคดี แทนตน ต้องตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจว่าถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์อีกครั้ง

ค.ผู้รับมอบอำนาจอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้อื่นเป็นผู้จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ หรือ ฟ้องร้องดำเนินคดี ต้องตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจช่วงว่าถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์อีกครั้ง

ปัญหาที่มักพบและวิธีการแก้ไขคือ
1.ผู้รับมอบอำนาจไม่ใช่ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจที่แท้จริงและมีการแอบอ้างว่ามีอำนาจในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ หรือ ฟ้องร้องดำเนินคดี และ สุดท้ายจะมีการไกล่เกลี่ยให้ยอมความและเสียค่าเสียหายเป็นตัวเงิน ซึ่งผู้ถูกจับไม่อยากมีปัญหาในส่วนนี้จึงยอมที่จะเสียค่าเสียหายแทน

2.ผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนจริง แต่ ผู้รับมอบอำนาจมีการไกล่เกลี่ยให้ยอมความและเสียค่าเสียหายเป็นตัวเงิน เพื่อให้มีการได้ละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไป ซึ่งเป็นผลเสียกับเจ้าของลิขสิทธิ์

3.การเรียบเก็บค่าลิขสิทธิ์ หรือ ฟ้องร้องดำเนินคดีมักจะเกิดจากการบีบบังคับเพื่อเรียกค่าเสียหายมากกว่าการพิสูจน์ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์จริงหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกจับไม่อยากมีปัญหาในส่วนนี้จึงยอมที่จะเสียค่าเสียหายแทน

4.การตรวจสอบไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์ทำได้ยาก เนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์บางครั้งเป็นบริษัทต่างชาติและติดต่อยากและใช้เวลานาน แนะนำให้ติดต่อไปทางอีเมล และ ทางเจ้าของลิขสิทธิ์จะแจ้งว่าให้ติดต่อบริษัท…..ในประเทศไทยเพื่อให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

แอดไลน์ วิธีการตรวจสอบเจ้าของลิขสิทธิ์ และตัวแทนผู้รับมอบอำนาจอย่างไร เมื่อโดนฟ้องลิขสิทธิ์ โดนจับลิขสิทธิ์ หรือ ต้องการซื้อลิขสิทธิ์