ความหมายของ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร และ นวัตกรรม

ความหมายของ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร และ นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์  เป็นความหมายทั่วๆไป สำหรับ การคิดค้น การปรับปรุง เพื่อให้สิ่งนั้น สามารถแก้ปัญหา หรือ ทำให้ดีขึ้น

สิ่งประดิษฐ์ อาจเป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้ หรือ New Use  เช่น นำเสื่อที่ทำจากต้นกก มาปูรองสินค้า หรือ ห่อสินค้า เพื่อกั้นและดูดซับความชื้น นั้นถือว่าเป็นการนำมาใช้ใหม่หรือการนำมาประยุกต์ใช้  ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ แต่สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้ หรือ New Use  ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรได้

สิทธิบัตร คือ สิ่งประดิษฐ์ แต่สิ่งประดิษฐ์ ต้องมีขั้นประดิษฐ์ด้วย ขั้นประดิษฐ์ก็หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาหรือทำให้ดีขึ้น เช่น นำเสื่อทีทำจากต้นกกมาสานใหม่โดยผสมผสานกับเส้นพลาสติก หรือ เส้นยางพารา เพื่อให้มีความแข็งแรงและนุ่มขึ้น หรือ มีลักษณะที่เสื่อมีซิบ ที่ภายในถุงลมสำหรับเป่าให้เป็นหมอน เป็นต้น ถือว่าเป็น สิ่งประดิษฐ์ ที่มีขั้นประดิษฐ์ ซึ่งตามกฎหมายสามารถนำมาจดสิทธิบัตรได้

นวัตกรรมคือ  สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นสิทธิบัตร แต่ นวัตกรรม ต้องมีประโยชน์กับคนและสามารถ Commercial ได้  สิทธิบัตรบางฉบับจดทะเบียนได้ก็จริง แต่ไม่ประโยชน์และไม่สามารถ Commercial ได้ แบบนี้ไม่ถือว่าเป็น นวัตกรรม

 

แอดไลน์ ความหมายของ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร และ นวัตกรรม