ระบบ Fast Track รับจดสิทธิบัตรเปิดให้บริการแล้ว

ระบบ Fast Track รับจดสิทธิบัตรเปิดให้บริการแล้ว

กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำระบบ Fast Track รับจดสิทธิบัตรแบบเร่งด่วน สำหรับสาขาการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ  สาขาการแพทย์ การรักษา การดูแลสุขภาพ อาหาร ถือเป็นสิทธิบัตรที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจเชิงมหภาคและระดับมหาชนด้านสาธารณสุข

ปัจจุบันการยื่นพิจารณาคำขอสิทธิบัตรจะใช้เวลาประมาณ 55 เดือน สำหรับระบบการจดสิทธิบัตรแบบ Fast Track จะลดระยะเวลาลงครึ่งหนึ่ง เหลือประมาณ 24-36 เดือน เพราะเป็นการพิจารณาเป็นการเร่งด่วน

ยกตัวอย่างสำหรับ 8 กลุ่มการประดิษฐ์ด้านสาธารณสุข

1.ยาต้านไวรัส
2.วัคซีน
3.สาร น้ำยา หรือเจลฆ่าเชื้อ
4.ชุดตรวจ และกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อ
5.เครื่องช่วยป้องกันการติดเชื้อโรค
6.อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันละอองฝอย
7.เครื่องมือและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น ตู้อบฆ่าเชื้อ อุโมงค์หรืออุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อ
8.ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร

แอดไลน์ ระบบ Fast Track รับจดสิทธิบัตรเปิดให้บริการแล้ว