ค่าธรรมเนียมรายการสินค้าสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

A.แบบไม่เกิน 5 รายการ (ต่อ  1 จำพวก ถ้าข้ามจำพวกเริ่มคำนวณใหม่)

ราชการ

รายการที่ 1 ยื่นจดทะเบียนชำระ 1,000 บาท อนุมัติรับจดทะเบียนชำระ 600 บาท

รายการที่ 2 ยื่นจดทะเบียนชำระ 1,000 บาท อนุมัติรับจดทะเบียนชำระ 600 บาท

รายการที่ 3 ยื่นจดทะเบียนชำระ 1,000 บาท อนุมัติรับจดทะเบียนชำระ 600 บาท

รายการที่ 4 ยื่นจดทะเบียนชำระ 1,000 บาท อนุมัติรับจดทะเบียนชำระ 600 บาท

รายการที่ 5 ยื่นจดทะเบียนชำระ 1,000 บาท อนุมัติรับจดทะเบียนชำระ 600 บาท

*** รวม  5 รายการ ยื่นจดทะเบียนชำระ 5,000 บาท อนุมัติรับจดทะเบียนชำระ 3,000 บาท

B.แบบเกิน 5 รายการขึ้นไปไม่จำกัด (ไม่ควรเกิน 30-100 รายการ เพราะหากมากเกินไปนายทะเบียนจะสั่งให้ชี้แจงว่ามีสินค้าครบตามนั้นจริงหรือไม่) (ต่อ  1 จำพวก ถ้าข้ามจำพวกเริ่มคำนวณใหม่)

ราชการ

ยื่นจดทะเบียนชำระ 9,000  บาท

อนุมัติรับจดทะเบียนชำระ 5,400 บาท

*** รวม  14,400 บาท

แอดไลน์ ค่าธรรมเนียมรายการสินค้าสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย