เครื่องหมายการค้า Trademark โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ แตกต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายการค้า Trademark โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ แตกต่างกันอย่างไร

ก.เครื่องหมายการค้า หรือ ภาษาอังกฤษคือ Trademark ซึ่งเป็นคำทางการตามกฎหมายและมีความหมายเดียวกัน

ข.โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ กับ เครื่องหมายการค้า เป็นความหมายเดียวกันแต่  โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ เป็นคำที่ไม่เป็นทางการ

ค.โลโก้เรามักจะสื่อถึงภาพ เช่น ภาพนางเงือก

ง.แบรนด์ ยี่ห้อ มักจะสื่อถึงเสียงเรียกขาน สตาร์บัคส์ (Starbucks)

จ.เมื่อ ภาพนางเงือก+สตาร์บัคส์ (Starbucks)  เราหมายถึงทั้งก้อนของเครื่องหมายการค้าที่รวมกันและจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าทั้งก้อนนี้ ที่เราเรียกว่า เครื่องหมายการค้า (Trademark)

 

แอดไลน์