28
Aug2023

Key Takeaways

 • การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือ ขั้นตอนที่สำคัญในการทำธุรกิจ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจและสินค้านั้น ๆ เป็นที่รู้จัก มีความแตกต่าง และสร้างภาพจำได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอีกด้วย
 • ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทย ประกอบไปด้วย การเช็กเครื่องหมายการค้าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่คล้ายหรือซ้ำกับธุรกิจอื่น, การยื่นคำขอเพื่อจดทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมและรอรับหนังสือสำคัญ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถือเป็นเรื่องสำคัญของคนทำธุรกิจ เพราะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินธุรกิจ แถมยังมีประโยชน์ทางด้านกฎหมายอีกด้วย วันนี้ TGC Thailand เลยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาแชร์ให้กับทุกคน เพื่อบอกว่ามันคืออะไร? และหากต้องการจดเครื่องหมายการค้า จะต้องใช้เอกสารหรือมีขั้นตอนการจดเครื่องหมายการค้ายังไงบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อน ๆ เจ้าของกิจการทุกคน

 

เครื่องหมายการค้า คืออะไร?

เครื่องหมายการค้า

ภาพ: เครื่องหมายการค้า

 

ไม่ว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร ‘เครื่องหมายการค้า’ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลย เพราะเครื่องหมายการค้า หรือ Trademark คือ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่เอาไว้แสดงและบ่งบอกว่าสินค้าชิ้นนั้น ๆ มาจากธุรกิจของเรา ซึ่งมีความแตกต่างจากสินค้าแบบอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น เครื่องหมายการค้ามาม่า ไวไว ยำยำ และนิสชิน เป็นต้น

นั่นเลยทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่ห้ามละเลย เพราะเป็นตัวช่วยที่ทำให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเรา สามารถจดจำภาพและเอกลักษณ์ของแบรนด์เราได้เป็นอย่างดี แถมยังเอาไว้ใช้ในการสร้างธุรกิจและทำแบรนด์ให้เติบโตมากขึ้นในอนาคต และที่สำคัญคือเอาไว้ใช้ประโยชน์ทางด้านกฎหมายได้อีกด้วย

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทย

1. เช็กตัวเครื่องหมายการค้า

การเช็กเครื่องหมายการค้า

ภาพ: การเช็กเครื่องหมายการค้า

 

แน่นอนว่าในปัจจุบันมีเครื่องหมายการค้า ทั้งแบบที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วและแบบที่กำลังยื่นเรื่องจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการเช็กว่าเครื่องหมายการค้าที่เราจะเอามาจดทะเบียน ไม่ได้ไปเหมือนหรือคล้ายกับของธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งหมด 2 วิธีด้วยกัน

 • เช็กที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการเช็กชั่วโมงละ 100 บาท โดยสามารถไปยื่นเรื่องขอเช็กได้ที่กระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 
 • เช็กด้วยตัวเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถเข้าไปเช็กได้ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

2. ยื่นคำขอเพื่อจดทะเบียน

ภาพ: การยื่นคำขอ

ภาพ: การยื่นคำขอ

 

หลังจากตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการยื่นเรื่องเพื่อขอจดเครื่องหมายการค้า โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย โดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • คำขอจดทะเบียน แบบ ก.01 โดยให้ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกแบบฟอร์มให้ครบ พร้อมติดรูปเครื่องหมายการค้า ขนาดไม่เกิน 5×5 ซม. (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนาอีก 5 ชุด)
 • รูปเครื่องหมายการค้า ขนาดไม่เกิน 5×5 ซม. (จำนวน 5 รูป)
 • เอกสารระบุตัวตนเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) / สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) / หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก.18 และสำเนาบัตรประชาชน (กรณีมอบอำนาจ)

โดยสามารถยื่นคำขอเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ที่ 

 

3. ชำระค่าธรรมเนียมและรอรับหนังสือสำคัญ

การชำระค่าธรรมเนียม

ภาพ: การชำระค่าธรรมเนียม

 

เมื่อผู้ประกอบการยื่นคำขอเพื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย โดยคิดเป็นรายการสินค้าหรือบริการละ 500 บาท และหากรูปเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอไปมีขนาดเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก เซนติเมตรละ 100 บาท

และถ้าเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ผ่านการพิจารณาและได้รับการจดทะเบียน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกรายการละ 300 บาท ภายใน 30 วัน หลังได้รับหนังสือแจ้ง

หลังจากนั้นผู้ประกอบการก็เตรียมรอรับหนังสือสำคัญที่แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งเอาไว้ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังชำระค่าธรรมเนียม

 

บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จาก TGC Thailand

บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ภาพ: บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 

“ สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก ”

 

สำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่กำลังต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์โลโก้ของแบรนด์ตัวเอง แต่ไม่มีเวลาและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงหรือต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ก็สามารถมาใช้บริการ TGC Thailand ได้

 • เชี่ยวชาญและชำนาญ จึงสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
 • รวดเร็วและประหยัดเวลา ด้วยประสบการณ์การจดทะเบียนกว่า 20 ปี

หลังจากที่ทุกคนรู้ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยกันไปแล้ว ก็ตามมาดูกันดีกว่าว่าประโยชน์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีอะไรบ้าง

 

ประโยชน์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ภาพ: จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 

 • สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าในธุรกิจ ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมาก ๆ เนื่องจากมีธุรกิจหรือแบรนด์อื่น ๆ อีกจำนวนมากที่ผลิตสินค้าแบบเดียวกันกับเรา
 • สร้างภาพจำและเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลดีต่อการทำให้แบรนด์มีความแข็งแกร่ง และสามารถต่อสู้กับแบรนด์อื่น ๆ ในท้องตลาดได้
 • สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการขยายไลน์สินค้า หรือแม้แต่การเปิดแฟรนไชส์เพิ่มเติม
 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ เพื่อบ่งบอกว่าแบรนด์ของเรามีตัวตนจริง อีกทั้งยังเอาไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้อีกด้วย
 • ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากมีการละเมิดหรือนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ประกอบการสามารถฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนได้

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลสำคัญ ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พร้อมบอกขั้นตอนและวิธีจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อเป็นแนวทางและแสดงให้ผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ เห็นว่าการจดเครื่องหมายการค้านั้นสำคัญมากแค่ไหน

และหากเจ้าของแบรนด์ท่านไหนกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็สามารถมาใช้บริการรับจดเครื่องหมายการค้ากับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่าย สะดวก แถมยังช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วย

 

TGC Thailand ผู้ให้บริการรับจดเครื่องหมายการค้า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์