ระบบสืบค้นเครื่องหมายการค้า และ ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก

ระบบสืบค้นเครื่องหมายการค้า และ ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก

ระบบสืบค้นเครื่องหมายการค้า (ใส่เลขคำขอ ห้ามคัดลอกวาง ต้องพิมพ์ใหม่)

https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q005/index.jsf

 

ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก

https://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php

แอดไลน์