สืบค้นและตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ออนไลน์ด้วยตนเอง

ระบบสืบค้นเครื่องหมายการค้า  

https://ipthailand.go.th/th/gi-003/item/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99.html

ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก

https://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php

 

หลังจากที่ศึกษากันมาแล้วเราทราบกันดีว่าเครื่องหมายการค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแบรนด์ โลโก้ ยี่ห้อ ดังนั้นหากเราพร้อมแล้วที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือโลโก้ก็ควรที่จะทำการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าว่าสามารถยื่นจดทะเบียนได้หรือไม่  และ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ  เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการรับจดทะเบียน และป้องกันการทำลอกเลียนแบบแบรนด์ที่เหมือนหรือคล้าย ซึ่งอาจนำมาสู่การฟ้องร้องในภายหลังได้

กดเลข 1 เลือกการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย

กดเลข 2 เลือกเครื่องหมายการค้า

 

 

กดเลข 3 เลือกชื่อเครื่องหมาย และ คีย์ข้อความที่ต้องการสืบค้นลงไป เช่น  PEPSI

 

กด 4 ค้นหา จะพบว่า คำว่า pepsi มีคนจดทะเบียนไปแล้ว  จำพวกสินค้าที่ตรงกันกับสิ่งที่เราจะยื่นจดทะเบียนจะไม่สามารถจดทะเบียนได้ ดูลิ้งรายการและจำพวกสินค้า ด้านล่าง

https://tmsearch.ipthailand.go.th/

จำพวก 32 คือน้ำอัดลม

 

จบการสืบค้นเบื้องต้น ง่ายกันไหมครับเพื่อนๆ ต่อมา TGC Thailand เลยอยากจะมาแชร์ข้อมูลว่า เทคนิคโดยละเอียด สำหรับการสืบค้นแบบละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

เลือก 2 คำเหมือน บางส่วนเหมือน ส่วนหน้าเหมือน ส่วนท้ายเหมือน หากสามารถค้นได้ทั้ง 4 แบบจะได้ข้อมูลมาโดยละเอียดมาก

 

เลือกบางส่วนเหมือน ใส่คำว่า pepsi กดค้นหา

 

หรือเลือก 4 เรื่องของจำพวกเพื่อระบุรายการสินค้าให้ตรงกัน จะทำให้มีข้อมูลแคบลงมาอีก กดค้นหา

ดูลิ้งรายการและจำพวกสินค้า ด้านล่าง

https://tmsearch.ipthailand.go.th/

หรือ กด 5 เลือกเครื่องหมายรูป เช่น วงกลม เพื่อดูว่า pepsi ที่มีภาพวงกลมมีด้วยไหม กดค้นหา ได้ผลลัพธ์ตามภาพ

จบสืบค้นเครืื่องหมายการค้า ด้วยตัวเองไม่ยากเลย  เพียงแค่เราศึกษาวิธีการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้หากใครมีความสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทั้งทางช่องทางไลน์และโทรศัพท์กับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายและสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สรุป

การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ก่อนยื่นจดถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเครื่องหมายการค้าของท่านนั้นมีความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้นำไปจดไว้ก่อนแล้วหรือไม่ ป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยไม่เจตนา และ  เพื่อให้ทราบว่าเครื่องหมายการค้าของเราเมื่อยื่นจดทะเบียนแล้วจะได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนหรือไม่  และ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงเครื่องหมายก่อนยื่นจดทะเบียนเพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติ โดยการสืบค้นเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้ 3 แบบคือ 1. สืบค้นจากเสียงเรียกขาน 2. สืบค้นจากเสียง (เครื่องหมาเสียง) และ 3. สืบค้นจากภาพปรากฎ
แอดไลน์