เครื่องหมายการค้า กับ เครื่องหมายบริการ ต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายการค้า กับ เครื่องหมายบริการ ต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายการค้า คือคำเรียกตามกฎหมายตาม พ.ร.บ เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า คือ ร่มใบใหญ่ภายใต้ร่มนี้เราจะแบ่งแยกกัน คือ

1.เครื่องหมายการค้า ใช้กับสินค้า คือติดที่ตัวสินค้าเลย เช่น pepsi ติดที่ขวด

2.เครื่องหมายบริการ ไม่มีสินค้าขาย เช่น ร้านตัดผม ร้านซ่อมรถยนต์ ไม่มีสินค้าขาย มีแต่บริการขาย เครื่องหมายบริการจะติดที่หน้าร้าน

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองอย่างคือ เรื่องเดียวกัน ซึ่งต้องนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

แอดไลน์ เครื่องหมายการค้า กับ เครื่องหมายบริการ ต่างกันอย่างไร