เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์แตกต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์แตกต่างกันอย่างไร

A.เครื่องหมายการค้า : คุ้มครอง ชื่อ+ภาพ เช่น คุ้มครองชื่อ โดเรมอน+ภาพโดเรมอน
คุ้มครองครั้งละ 10 ปี ต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปีไม่มีที่สิ้นสุด

ใช้เป็นระบบจดทะเบียน คือ ต้องตรวจสอบในฐานข้อมูลทั้งหมด ถ้าไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลทั้งหมดก็จะรับจดทะเบียนให้

B.ลิขสิทธิ์ : คุ้มครอง ภาพ เช่น คุ้มครองภาพโดเรมอน (ไม่รวมชื่อ)  ภาพจะต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ด้วยไม่ใช่ภาพทั่วไปออกแบบมาง่ายๆ

บุคคลธรรมดา
ลิขสิทธิ์คุ้มครอง 50 ปีนับจากวันที่เสียชีวิต
นิติบุคคล
ลิขสิทธิ์คุ้มครอง 50 ปีนับจากวันสร้างสรรค์

ใช้เป็นระบบจดแจ้ง คือ ไม่ตรวจสอบในฐานข้อมูลทั้งหมด เพียงแต่ไปแจ้งจดทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะรับจดแจ้งให้

การพิสูจน์ความเป็นเจ้าของต้องพิสูจน์ว่าตนเองเป็นผู้สร้างสรรค์หรือไม่ การจดแจ้งเป็นเพียงหลักฐานอย่างหนึ่งเท่านั้น

แอดไลน์ เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์แตกต่างกันอย่างไร