สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหมดอายุแล้วจะมีผลอย่างไรต่อไปบ้าง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหมดอายุแล้วจะมีผลอย่างไรต่อไปบ้าง

1.สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุการคุ้มครอง 20 ปี

2.อนุสิทธิบัตร มีอายุการคุ้มครอง 6 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมเป็น 10 ปี

3.สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่หมดอายุแล้วถือว่าสิ้นสุดความเป็นเจ้าของและบุคคลอื่นสามารถนำสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหมดอายุแล้วมาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

เหตุผลทีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรต้องมีวันหมดอายุเพราะกฏหมายไม่ต้องการให้บุคคลใดผูกขาดเทคโนโลยีเพียงผู้เดียวนานเกินไปจะทำให้ประเทศชาติไม่ได้รับการพัฒนาและประชาชนจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้นในราคาที่ไม่แพง นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการคิดค้นต่อยอดเทคโนโลยีไปเรื่อยๆ

ทางแก้ แนะนำยื่นต่อยอดงานเดิมให้สูงขึ้นเป็น version ใหม่ที่ดีขึ้นและยื่นจดทะเบียนใหม่ แต่ version เดิมก็จะเป็นสาธารณะบุคคลอื่นสามารถนำสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

แอดไลน์