154-อนุสิทธิบัตรฝาเปิดขวดสองชั้นที่มีช่องทางออกสองขนาดและวิถีทางการเปิดออก