155-อนุสิทธิบัตรเครื่องนับฝาแบบสายพานลำเลียงชนิดแยกการนับสีฝาได้