232-สิทธิบัตรบังโคลนสำหรับติดแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์