233-อนุสิทธิบัตรเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของถั่งเช่าสีทอง