234-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมการประกอบสายไฟฟ้าในคอนเน็คเตอร์ (connector)