724-อนุสิทธิบัตรระบบเอเย่นเพื่อการโอนถ่ายข้อมูลและจัดเก็บรายงาน

แอดไลน์