906-สิทธิบัตรชุดยึดล็อกเสายึดอุปกรณ์ด้วยมือเปล่า (Toolless mounting channel clamp) ของตู้ 19 นิ้ว สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

แอดไลน์