5 เหตุผลที่ต้องใช้ตัวแทนในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

5 เหตุผลที่ต้องใช้ตัวแทนในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1.มีการตรวจสอบความเหมือนคล้าย การวิเคราะห์ก่อนยื่นจดทะเบียนเพื่อให้มั่นใจว่ายื่นแล้วจะจดทะเบียนผ่าน 100 %

2.รวดเร็ว เอกสารครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย

3.ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การเดินทาง การติดตามเอกสาร

4.ระยะเวลาการดำเนินการนานถึง 15-20 เดือนการมีตัวแทนจะทำให้ไม่หลงลืม

5.ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งเอกสารมาให้อย่างน้อย 2-3 ครั้ง เช่น เอกสารการแก้ไข เอกสารให้ชำระเงิน เอกสารการคัดค้าน ซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายจะทำความเข้าใจได้ยาก เป็นต้น และ มีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการภายใน 60-90 วัน เป็นต้นหากไม่ดำเนินการจะถือว่าละทิ้งคำขอในส่วนนี้ทางตัวแทนจะเป็นผู้ดำเนินการให้ตามข้อกฎหมาย

แอดไลน์