เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน และ มีผู้ละเมิด
1.ฟ้องทางแพ่งได้ ละเมิดทั่วไป
2.ฟ้องอาญา กรณีหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ (ลวงขาย)
3.ฟ้องอาญา เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับ การค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น (ลวงขาย)

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และ มีผู้ละเมิด
1.ฟ้องทางแพ่งได้ ละเมิดทั่วไป
2.ฟ้องอาญา ปลอม หรือ เลียน (โทษหนัก)
3.ฟ้องตาม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ปลอม หรือ เลียน (โทษหนัก)

แอดไลน์