ธงชาติ และ ชื่อประเทศเป็นสิ่งต้องห้ามไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

ธงชาติ และ ชื่อประเทศเป็นสิ่งต้องห้ามไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

อธิบายดังนี้

1.ธงชาติเป็นสิ่งต้องห้ามไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ และ ขอสละสิทธิ ตามมาตรา 12 ไม่ได้ คือไม่สามารถปรากฎในเครื่องหมายการค้าได้

 

2.ชื่อประเทศ เดิมสามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ และ ขอสละสิทธิ ตามมาตรา 12 ต่อมาในปี 2022 เป็นต้นมา ชื่อประเทศเป็นสิ่งต้องห้ามไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ และ ขอสละสิทธิ ตามมาตรา 12 ไม่ได้ คือไม่สามารถปรากฎในเครื่องหมายการค้าได้เลย

แอดไลน์