เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของสี และ มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ คืออะไร

เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของสี และ มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ คือ กลุ่มของสี หมายถึง การรวมกันของสีตั้งแต่ 2 สีขึ้นไปและแสดงโดย ลักษณะพิเศษ เช่น ภาพลวดลายที่เป็นสีต่างๆ

ตัวอย่างของ 7-11

แต่ต้องมีข้อจำกัด คือ ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าจะไม่ใช้สีแถบให้เหมือนหรือคล้ายสีธงชาติ หรือสีอื่นที่คล้ายคลึงกับสีดังกล่าว

การขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (10) คือ  รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หมายถึง เครื่องหมายที่แสดง ด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก หรือสามมิติ

ตัวอย่างของ Bar B Q Plaza (บาร์บีคิวพลาซ่า)

 

ตัวอย่างอื่นของเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

 

ภาพจาก https://edittrick.com

ภาพจาก https://hilight.kapook.com

แอดไลน์