02
May2023

เครื่องหมายมอก. มีทั้งหมดกี่แบบ? แต่ละแบบใช้กับสินค้าอะไรบ้าง?

Key Takeaways

 • เครื่องหมายมอก. คือ เครื่องหมายที่แสดงถึงคุณภาพของสินค้า ซึ่งมีทั้งเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป, มาตรฐานบังคับ, ด้านความปลอดภัย, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า และมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • เครื่องหมายมอก. มีประโยชน์ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และส่วนรวม อย่างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย, สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และป้องกันการขายสินค้าคุณภาพต่ำภายในประเทศ เป็นต้น

 

เวลาจะซื้อของหลายคนมักมองหา เครื่องหมายมอก. เป็นอันดับแรก ๆ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยจริง แถมยังทำให้ลูกค้ามั่นใจและเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนั้น ๆ อีกด้วย วันนี้ TGC Thailand เลยอยากจะมาแชร์ข้อมูลว่า เครื่องหมายมอก. คืออะไร? มีทั้งหมดกี่แบบ? และแต่ละแบบใช้กับสินค้าอะไรได้บ้าง?

 

 

เครื่องหมายมอก. คืออะไร?

 

เครื่องหมายมอก.

ภาพ: เครื่องหมายมอก.

 

เครื่องหมายมอก. คือ เครื่องหมายที่บ่งบอกถึงมาตรฐานและคุณภาพของสินค้านั้น ๆ ซึ่งคำว่า มอก. ย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ Thai Industrial Standard ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและอยู่บนมาตฐานที่ดี

สร้างขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งประกอบไปด้วย เกณฑ์ทางเทคนิค คุณภาพของวัสดุที่ใช้ผลิต และประสิทธิภาพในการใช้งาน เป็นต้น แถมยังครอบคลุมสินค้าหลายประเภท ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า, ยานพาหนะ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

 

ประโยชน์ของเครื่องหมายมอก. มีอะไรบ้าง?

 

ประโยชน์ต่อผู้ผลิตประโยชน์ต่อผู้บริโภค
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพเท่ากัน
3. ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
4. ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
5. เพิ่มโอกาสการขายได้มากขึ้น
1. ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น
2. มั่นใจได้ในความปลอดภัย
3. หาซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนง่ายขึ้น
4. ซ่อมแซมง่ายด้วยวิธีที่คล้าย ๆ กัน
5. ได้ใช้สินค้าคุณภาพดีในราคาเป็นธรรม

 

ข้อดีของเครื่องหมายมอก. ต่อส่วนรวม

 • ป้องกันการขายสินค้าคุณภาพต่ำภายในประเทศ
 • เพิ่มโอกาสการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการในไทย
 • สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย
 • ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้ากันอย่างยุติธรรมมากขึ้น
 • สร้างบรรทัดฐานและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
 • ช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

เครื่องหมายมอก. มีอะไรบ้าง?

 1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

ภาพ: เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

 

เป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองคุณภาพทั่ว ๆ ไปของสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยผู้ประกอบการสามารถทำเรื่องเพื่อยื่นขอเครื่องหมายมอก. ชนิดนี้ได้ตามความสมัครใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มและพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้นได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้า

ใช้กับสินค้าประเภท: อาหาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง และของใช้สำนักงาน เป็นต้น

 

2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

ภาพ: เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

 

เป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองคุณภาพสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานที่บังคับไว้ ซึ่งกฎหมายได้บังคับให้ทุกคนผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย เฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายชนิดนี้ติดอยู่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค แถมยังช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับส่วนรวมได้

ใช้กับสินค้าประเภท: ผงซักฟอก, ของเล่นเด็ก, หมวกกันน็อก, ท่อพีวีซี และถังดับเพลิง เป็นต้น

 

3. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย

ภาพ: เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย

 

เป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองความปลอดภัยในการใช้งานของสินค้านั้น ๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นเรื่องความปลอดภัย เพื่อใช้คุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะ โดยเครื่องหมายมอก. ชนิดนี้มีทั้งแบบบังคับและไม่บังคับ ซึ่งสินค้าที่จะได้รับเครื่องหมายแบบบังคับนั้นจะต้องมีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

ใช้กับสินค้าประเภท: เตารีด และพัดลมไฟฟ้า เป็นต้น

 

4. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพ: เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

 

เป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองคุณสมบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมของสินค้านั้น ๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ อย่างคุณสมบัติการประหยัดน้ำหรือไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ

ใช้กับสินค้าประเภท: เครื่องซักผ้าประหยัดน้ำ และเครื่องปรับอากาศที่ไร้สาร CFC เป็นต้น

 

5. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ภาพ: เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

 

เป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองคุณสมบัติความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของสินค้านั้น ๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถทำงานร่วมกับสินค้าอื่นได้ โดยที่ไม่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์จำพวกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้กับสินค้าประเภท: โทรศัพท์มือถือ, เครื่องรับ-ส่งวิทยุ และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

 

6. เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ภาพ: เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

 

เป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองคุณภาพทั่ว ๆ ไปของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นโดยชุมชนต่าง ๆ ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพสินค้าของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการรับรองไม่ซับซ้อนเท่ากับเครื่องหมายมอก. อื่น ๆ

ใช้กับสินค้าประเภท: อาหาร, เครื่องดื่ม และเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

 

 

ขั้นตอนการยื่นขอเครื่องหมายมอก. ของผู้ผลิตในประเทศ

การยื่นขอเครื่องหมายมอก.

ภาพ: การยื่นขอเครื่องหมายมอก.

 

1. ยื่นขอรับบริการ ผ่านระบบ E-License

1.1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ยื่น

 • เอกสารคำขอรับบริการผ่านระบบ E-License
 • เอกสารแสดงตัวตน เช่น บัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์โดยย่อ เช่น รูปภาพและส่วนประกอบ

1.2. ยื่นเรื่องเพื่อขอทำตัวอย่าง (สำหรับเครื่องหมายมอก. บังคับ)

 • ยื่นหนังสือเพื่อขอทำตัวอย่าง
 • รอเจ้าหน้าที่อนุมัติและรอรับหนังสือตอบรับจากระบบ
 • เริ่มทำตัวอย่างสินค้าหลังจากที่ได้รับหนังสืออนุญาตจาก สมอ. แล้ว

1.3. สมอ. ดำเนินการเก็บตัวอย่าง

 • นัดหมายกับเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บตัวอย่าง พร้อมออกใบนำส่งตัวอย่าง
 • ดำเนินการส่งตัวอย่างไปยังหน่วยทดสอบ
 • โดยผลการทดสอบจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ สมอ.

 

2. ยื่นขอตรวจโรงงาน ผ่านระบบ E-License

 • โดยการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ สมอ. หรือ หน่วยตรวจ IB ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สมอ.

3. ยื่นขอรับใบอนุญาต ผ่านระบบ E-License

 • พร้อมแนบผลการตรวจโรงงานและผลการทดสอบสินค้า

4. รับใบอนุญาต

 • รอรับใบอนุญาตที่มาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายมอก. ทั้งประเภท ประโยชน์ และข้อดีที่มีต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และส่วนรวม ที่น่าจะช่วยให้ทุกคนรู้ถึงความสำคัญของเครื่องหมายมอก. กันมากขึ้น และหากใครได้อ่านขั้นตอนการยื่นขอเครื่องหมายมอก. แล้วรู้สึกเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน ก็สามารถใช้บริการรับจดเครื่องหมายมอก. กับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายและสะดวก

 

TGC Thailand ผู้ให้บริการรับจดเครื่องหมายมอก. โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์