การจดเครื่องหมายการค้าทำไมต้องหาภาพโลโก้ที่มีสาระสำคัญมาประกอบ

การจดเครื่องหมายการค้าทำไมต้องหาภาพโลโก้ที่มีสาระสำคัญมาประกอบ

ก.โลโก้จะมีเอกลักษณ์ในระดับ A เช่น ภาพนางเงือกของสตาร์บัค ซึ่งหากโลโก้ไม่ซ้ำกับของบุคลอื่นจะได้รับการจดทะเบียนแน่นอน

ข.ข้อความที่เป็นคำบรรยายลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า หรือ สื่อถึงสินค้า และ นำมาคำหลายคำประกอบกัน เช่น EGG ALL 7 DAYs ถือว่ามีเอกลักษณ์ในระดับ B ถือว่ามีความสำคัญอย่างหนึ่ง เพราะเราจะใช้อย่างเครื่องหมายการค้า หรือ สโลแกน เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าเราคือใคร และ เราหวงกันคำหลายคำที่ประกอบกันนี้ซึ่งเอกลักษณ์ในระดับ B ย่อมได้รับความคุ้มครองแต่ไม่เพียงพอที่จะได้รับการจดทะเบียน กฎหมายต้องการเอกลักษณ์ในระดับ A 

ดังนั้น เทคนิคสำคัญของการจดทะเบียนคือ นำเอา โลโก้ที่มีเอกลักษณ์ในระดับ A มารวมกับ คำหลายคำที่ประกอบกันที่มีเอกลักษณ์ในระดับ B และ เวลาจดทะเบียน ต้องจดรวมกันทั้ง A+B ซึ่งทั้ง A+B จะได้รับความคุ้มครองทั้งสองส่วน และ เวลานำไปใช้สามารถนำเฉพาะภาคส่วนของ B มาใช้เพียงลำพังได้ เพราะถือว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว บุคคลอื่นจดมาใช้ซ้ำกับเราไม่ได้

ค.คำสามัญในระดับ C คือ
EGG คำเดียว ใช้ซ้ำกันได้ เราหวงกันไม่ได้
ALL คำเดียว ใช้ซ้ำกันได้ เราหวงกันไม่ได้
7 คำเดียว ใช้ซ้ำกันได้ เราหวงกันไม่ได้
DAYs คำเดียว ใช้ซ้ำกันได้ เราหวงกันไม่ได้

*หากคำเหล่านี้ถูกรวมกันจะกลายเป็นเอกลักษณ์ในระดับ B และ เราหวงกันคำหลายคำที่ประกอบกันนี้ได้

แอดไลน์ การจดเครื่องหมายการค้าทำไมต้องหาภาพโลโก้ที่มีสาระสำคัญมาประกอบ