สิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบต้องไม่เปิดเผยก่อนจดทะเบียน หากผลงานเดียวกัน หากจดทะเบียนไม่พร้อมกันจะติดเหมือนคล้ายกันเองหรือไม่

สิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบต้องไม่เปิดเผยก่อนจดทะเบียน หากผลงานเดียวกัน
หากจดทะเบียนไม่พร้อมกันจะติดเหมือนคล้ายกันเองหรือไม่

ก.สิทธิบัตรการประดิษฐ์ คุ้มครองกลไกการทำงาน โครงสร้างชิ้นงาน ขั้นตอนและกรรมวิธีการทำ เชิงฟังชั่น และ
การประดิษฐ์นั้นไปแก้ปัญหาที่มี หรือ ทำให้ดีขึ้น

ตามมาตรา ๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบ ด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

ข.สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุ้มครองภาพที่มองเห็นภายนอกด้วยสายตา คุ้มครองรูปร่างรูปทรงชิ้นงาน ไม่สนใจ กลไกการทำงาน ขั้นตอนและกรรมวิธีการทำ และ เชิงฟังชั่น

ตาม มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ได้ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม

สิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบ สิ่งที่เหมือนกันคือ
1.ต้องใหม่ คือ ไม่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
2.ไม่เปิดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียด มาก่อนไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

อย่างไรก็ตาม ผลงานเดียวกัน เช่น แก้วเก็บอุณหภูมิ เป็นได้ทั้ง สิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบ

กลไก ฟังชั่นการเก็บอุณหภูมิ เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์
รูปร่างรูปทรงแก้ว เป็นสิทธิบัตรการออกแบบ

คำถามคือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ สิทธิบัตรการออกแบบ ต้องจดทะเบียนพร้อมกันหรือไม่หากจดทะเบียนคนละครั้งจะถือว่าซ้อนกันเองหรือไม่

ตอบ ไม่จำเป็น

เพราะสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของรูปร่างรูปทรงแก้ว ที่ตามกฎหมายการเปิดเผยรูปร่างรูปทรงแก้ว จะต้องเปิดเผยทั้ง 7 ด้าน คือ หน้า หลัง ซ้าย ขวา บนล่าง ภาพมุมมอง (perspective) ถึงแม้จะมีภาพประกอบชิ้นงานสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่การเปิดเผยนั้นมุมมองของภาพก็จะไม่ชัดเจนใน สาระสำคัญ หรือรายละเอียดของสิทธิบัตรการออกแบบ

สำหรับสิทธิบัตรการออกแบบ ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด กลไกการทำงาน โครงสร้างชิ้นงาน ขั้นตอนและกรรมวิธี ถึงแม้จะมีภาพชิ้นงาน 7 ด้าน แต่การเปิดเผยนั้นก็จะไม่ชัดเจนใน สาระสำคัญ หรือรายละเอียดของงานประดิษฐ์

ข้อยกเว้น แต่อย่างไรก็ตามมีงานออกแบบบางตัว เช่น ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีช่อง 2 ช่องคือ ใส่ป้ายแสดงการเสียภาษี และ ป้ายทะเบียนขาว-ดำ ในตัว ถือว่าได้เปิดเผยรายละเอียดของงานภายนอกที่มองเห็นด้วยตาแล้ว ดังนั้น ถือว่ามีการเปิดเผย สาระสำคัญ หรือรายละเอียดของงานสิทธิบัตรการออกแบบแล้ว อาจจะทำให้งาน สิทธิบัตรการประดิษฐ์ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีช่อง 2 ช่องนั้นไม่ใหม่แล้วการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อาจจะไปซ้ำซ้อนกับ สิทธิบัตรการออกแบบได้

แอดไลน์