เพลงแปลงละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

เพลงแปลงละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

เพลงมีลิขสิทธิ์ สองส่วน
ก.ส่วนที่เป็นเนื้อร้อง
ข.ส่วนที่เป็นทำนอง

เพลงแปลง คือ เอาทำนองมา ผสม กับ เนื้อร้องใหม่ ให้เข้ากับสถานการณ์ และ เหตุการณ์ ปัจจุบันเพื่อสร้าง อารมณ์ขัน เสียดสีสังคม เพื่อโฆษณาสินค้า ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เป็นต้น

ดังนั้น เพลงแปลง นั้นถือว่าละเมิด ส่วนที่เป็นทำนองของเจ้าของลิขสิทธิ์

สำหรับเนื้อร้องต้องดูปริมาณของข้อความในเนื้อร้องหาก ข้อความมีการดัดแปลงแค่บางคำ อาจจะเข้าข่ายดัดแปลงส่วนที่เป็นเนื้อร้องด้วยและถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งสองส่วน

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น หากต้องการจะแปลงเพลงซึ่งเป็นงานลิขสิทธิ์แล้วเผยแพร่เพลงแปลงนั้นต่อสาธารณชน จะต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ความบันเทิงของตนเอง บุคคลในครอบครัว หรือ งานเลี้ยงสังสรรค์ และ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สามารถดำเนินการได้

แอดไลน์ เพลงแปลงละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่