สิทธิบัตรหน้ากากปิดปากและจมูก

สิทธิบัตรหน้ากากปิดปากและจมูก

มีระบบไหลเวียนของอากาศ ที่ประกอบด้วย โครงสร้างลำตัว (10) ที่มีลักษณะเป็นส่วนลำตัวปิดคลุมปากและจมูก ที่ติดตั้งสายคล้องใบหู (11)  ผนังด้านในของโครงสร้างลำตัว (12) ด้านบนจะมีแผ่นครีบด้านบน (21) และ แผ่นครีบด้านล่าง (22) โดยมีลักษณะพิเศษคือ ตำแหน่งปลายด้านซ้ายและปลายด้านขวาของแผ่นครีบด้านบน (21) จะมีส่วนโค้งเว้าที่หนึ่ง (31) เพื่อทำหน้าที่ป้องกันส่วนลำตัวของแผ่นครีบด้านบน (21) ไปชนชิดเข้ากับส่วนลำตัวของแผ่นครีบด้านล่าง (22) และจะเป็นการปิดช่องทางเข้าของอากาศ และ ทางออกของอากาศ (30) ตำแหน่งปลายด้านซ้ายและปลายด้านขวาของแผ่นครีบด้านล่าง (22) จะมีส่วนโค้งเว้าที่สอง (32) เพื่อทำหน้าที่ป้องกันส่วนลำตัวของแผ่นครีบด้านล่าง (22) ไปชนชิดเข้ากับส่วนลำตัวของแผ่นครีบด้านบน (21) และจะเป็นการปิดช่องทางเข้าของอากาศ และ ทางออกของอากาศ (30) ตำแหน่งด้านซ้ายของส่วนโค้งเว้าที่หนึ่ง (31) ของแผ่นครีบด้านบน (21) และ ตำแหน่งด้านซ้ายส่วนโค้งเว้าที่สอง (32) ของแผ่นครีบด้านล่าง (22) จะสร้างช่องทางระบายอากาศที่หนึ่ง (41) ตำแหน่งด้านขวาของส่วนโค้งเว้าที่หนึ่ง (31) ของแผ่นครีบด้านบน (21) และ ตำแหน่งด้านขวาส่วนโค้งเว้าที่สอง (32) ของแผ่นครีบด้านล่าง (22) จะสร้างช่องทางระบายอากาศที่สอง (42) โดยช่องทางระบายอากาศที่หนึ่ง (41) และ ช่องทางระบายอากาศที่สอง (42) จะทำหน้าที่ให้อากาศเกิดการไหลเวียนเข้าและไหลเวียนออกเพื่อสะดวกในการหายใจ

แอดไลน์