จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากมีสินค้าหลายรายการต้องจดให้ครบทุกรายการหรือไม่

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากมีสินค้าหลายรายการต้องจดให้ครบทุกรายการหรือไม่

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายต้องระบุรายการสินค้าด้วยว่าใช้กับอะไร
เช่น สบู่ ครีมทาผิว เซรั่ม น้ำหอม ยาสระผม ซึ่งการระบุหลายรายการทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมราชการมากขึ้น

ดังนั้น ทางเลือกคือ
จดทะเบียนสินค้าน้อยรายการ เช่น เราทำสินค้า จำพวก 3 คือ คือกลุ่มเครื่องสำอาง
1.สบู่
2.ครีมทาผิว
3.เซรั่ม

การจดทะเบียนเราสามารถเลือกจดทะเบียนเพียง 1 รายการ ให้อยู่ในจำพวก 3 กลุ่มเครื่องสำอาง เช่นเลือกรายการสินค้า 1.สบู่ และ สามารถนำไปใช้กับสินค้ารายการ 2.ครีมทาผิว 3.เซรั่ม และ สินค้าอื่นได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องจดทะเบียนให้ครบทุกรายการ เพราะแม้เราไม่จดทะเบียนเลยก็สามารถผลิตและจำหน่ายได้ เพียงแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่านั้น

ผลในทางกฎหมาย
ก.หากเราจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้อยู่ในจำพวก 3 แล้ว บุคคลอื่นจะมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันและคล้ายกันไม่ได้ไม่ว่าจะเลือกรายการสินค้าเดียวกับเราหรือไม่ เนื่องจากกฎหมายพิจารณาที่จำพวกสินค้า ไม่ได้พิจารณารายการสินค้า

ข.ถ้ามีบุคคลอื่นมาลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ผลคือ
1.ถ้าเราจดทะเบียนรายการสินค้า สบู่ บุคคลอื่นมาลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของเราและใช้กับสินค้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่สบู่ กรณีนี้จะบังคับตาม พรบ เครื่องหมายการค้าไม่ได้ ต้องบังคับตาม กฎหมายแพ่ง และ กฎหมายอาญา ซึ่งโทษจะเบา บางกรณีเพียงแค่เสียค่าปรับ

2.ถ้าเราจดทะเบียนรายการสินค้า สบู่ บุคคลอื่นมาลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าเราและใช้กับสินค้า สบู่ กรณีนี้จะบังคับตาม พรบ เครื่องหมายการค้าได้ รวมถึง กฎหมายแพ่ง และ กฎหมายอาญาด้วย ซึ่งโทษจะหนักและตำรวจสามารถเข้าทำการจับกุมได้ มีโทษถึงจำคุก

 

แอดไลน์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากมีสินค้าหลายรายการต้องจดให้ครบทุกรายการหรือไม่