จดเครื่องหมายการค้ารวมไปถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่

จดเครื่องหมายการค้ารวมไปถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ พวกภาพการ์ตูน ภาพสร้างสรรค์ กฎหมายกำหนดว่า มาตรา ๘ ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น หมายถึงว่า พอสร้างสรรค์เสร็จก็ได้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของทันที (automatic protection)

ปัญหาคือ เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเราเป็นเจ้าของ

1.การจดเครื่องหมายการค้าก็ถือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่พิสูจน์ความเป็นผู้สร้างสรรค์ (แต่เอาไปฟ้องร้องไม่ได้) ดังนั้นการจดเครื่องหมายการค้าก็ถือว่าคุ้มครองลิขสิทธิ์ไปด้วย

2.การจดแจ้งลิขสิทธิ์ ถือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่พิสูจน์ความเป็นผู้สร้างสรรค์ (เอาไปฟ้องร้องได้)

แอดไลน์ จดเครื่องหมายการค้ารวมไปถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่