20
May2023

การละเมิดเครื่องหมายการค้าและการเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป็นเรื่องปกติที่การกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าจะเริ่มต้นด้วยจดหมายให้หยุดและยุติการเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การอ้างสิทธิเหล่านี้บางส่วนทำขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตอบสนองตามนั้น ผู้ที่อ้างว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าต้องพิสูจน์ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง เว้นแต่เครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับการจดทะเบียน และการใช้เครื่องหมายของจำเลยได้สร้างโอกาสที่ผู้บริโภคจะสับสน ผิดพลาด หรือหลอกลวง

เครื่องหมายการค้าจะถือว่าถูกต้องหากมีการจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้จดทะเบียน บุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าของจะต้องแสดงตนว่าได้พัฒนาเครื่องหมายการค้าที่สามารถคุ้มครองได้ และเครื่องหมายนั้นมีความโดดเด่นเพียงพอที่จะถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหมายการค้าจะต้องเพ้อฝัน ตามอำเภอใจ หรือชี้นำ เพื่อที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง หากเครื่องหมายนั้นสื่อความหมาย (หรือนามสกุล) หรือทั่วไป บุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้นอาจไม่สามารถแสดงเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายนั้นใช้ได้แม้ว่าจะเป็นคำอธิบายหากเจ้าของสามารถแสดงว่าเครื่องหมายอธิบายได้รับความหมายรอง

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเพื่อป้องกันการละเมิด แต่การจดทะเบียนอาจช่วยได้ดีกว่า

ความน่าจะเป็นของความสับสน

หลังจากแสดงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนถูกต้องแล้ว โจทก์จะต้องแสดงว่าจำเลยใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของตนจนสับสน เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อว่าสินค้าหรือบริการของจำเลยเหมือนกับสินค้าของโจทก์ หรือบริการหรือที่จำเลยทำเกี่ยวโยงกับโจทก์

มีปัจจัยแปดประการที่ศาลพิจารณาเพื่อตัดสินว่ามีโอกาสเกิดความสับสนหรือไม่:

1.ความคล้ายคลึงในความประทับใจของเครื่องหมายทั้งสอง รวมทั้งรูปลักษณ์ ความหมาย หรือความคล้ายคลึง
2.ความคล้ายคลึงกันของสินค้าหรือบริการ
3.ความแข็งแกร่งของเครื่องหมายของคุณ
4.หลักฐานของความสับสนที่แท้จริง
5.เจตนาของจำเลย
6.ความใกล้ชิดทางกายภาพของสินค้าหรือบริการในตลาด
7.ระดับการดูแลของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการ และ
8.แนวโน้มที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์

ปัจจัยห้าประการแรกได้รับการตรวจสอบในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าทั้งหมด ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือความคล้ายคลึงกันของเครื่องหมายและความคล้ายคลึงกันของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมาย เป็นไปได้ที่เครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนที่เหมือนกันจะถูกนำมาใช้ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์เดียวกันโดยไม่มีการละเมิด ตราบใดที่สินค้าหรือบริการที่โจทก์และจำเลยเสนอนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกันเพียงพอ ศาลไม่ได้พิจารณาปัจจัยสามประการสุดท้ายเสมอไป

การเยียวยาสำหรับการเรียกร้องการละเมิดเครื่องหมายการค้า

ความเสียหายที่เป็นตัวเงิน รวมถึงผลกำไรของจำเลย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนั้นมีให้สำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้า แต่จะไม่ได้รับรางวัลเสมอไป บ่อยครั้งขึ้น ศาลจะตัดสินให้โจทก์ที่ประสบความสำเร็จมีคำสั่งห้ามการละเมิดเพิ่มเติมหรือการลดลงใดๆ ต่อไป รวมทั้งค่าทนายความเมื่อเครื่องหมายดังกล่าวได้รับการจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ไม่มีความเสียหายในเชิงลงโทษศตามกฎหมายไทย แตกต่างกับประเทศอเมริกาหากโจทก์สามารถแสดงความไม่สุจริตของจำเลยในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ ก็อาจได้รับความเสียหายเป็นเงินสามเท่า

การยืนยันการป้องกันต่อชุดการละเมิดเครื่องหมายการค้า

จำเลยในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้ามีข้อต่อสู้ยืนยันสองประการ ได้แก่ การใช้งานโดยชอบและการล้อเลียน การใช้งานโดยชอบเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้เครื่องหมายอธิบายโดยสุจริตสำหรับความหมายหลัก และไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น “ปลาทอด” ได้รับการจัดให้เป็นคำอธิบายที่สามารถใช้ได้โดยไม่ละเมิดความเป็นเจ้าของของโจทก์ในเครื่องหมายที่เรียกว่า “Fish-Fri”

การใช้นามถือเป็นการป้องกันการใช้โดยชอบธรรม เกิดขึ้นเมื่อจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่นแทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ละเมิดที่ถูกกล่าวหา ตัวอย่างเช่น หากนิตยสารต้องจัดการแข่งขันออนไลน์โดยขอให้ผู้อ่านโหวตตัวละครที่พวกเขาชื่นชอบใน The Gilmore Girls และเจ้าของเครื่องหมาย “The Gilmore Girls” ฟ้องร้อง ศาลมีแนวโน้มที่จะระงับการใช้เป็น สิทธิพิเศษในการใช้ชื่อเพราะนิตยสารจะไม่สามารถระบุการแสดงโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมาย และการใช้อย่างจำกัดไม่ได้แนะนำการรับรองหรือการสนับสนุนโดยเจ้าของเครื่องหมาย

การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าสามารถได้รับการคุ้มครอง หากไม่ใช่เพื่อการค้ามากเกินไป ตัวอย่างเช่น ตัวละครที่เหมือนหมูในภาพยนตร์ Muppets ถูกพบว่าไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าสแปม วิธีที่ศาลจะตัดสินปัญหานี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาได้ เนื่องจากศาลแต่ละแห่งวิเคราะห์การคุ้มครองนี้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้หากใครมีความสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทั้งทางช่องทางไลน์และโทรศัพท์กับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายและสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์