06
May2023

การทำธุรกิจไม่ว่าขายสินค้าหรือบริการจะต้องสร้างการจดจำ การจดจำคือ ต้องมีโลโก้สินค้า หรือโลโก้แบรนด์ ซึ่งโลโก้เหล่านี้นี่เองที่เรียกว่า “เครื่องหมายการค้า” หากคุณไม่ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้ อาจทำให้เสียผลประโยชน์และสิทธิต่าง ๆ ทางธุรกิจมากมายได้

ดังนั้นวันนี้จะมากล่าวถึง การจดเครื่องหมายการค้าจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง รวมถึงหากไม่จดเครื่องหมายการค้า ธุรกิจจะได้รับผลกระทบอย่างไร? เรามีคำตอบมาให้ในบทความนี้

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคืออะไร?

เครื่องหมายการค้า (Trademark) อยู่ในรูปแบบของเสียงเรียกขาน ภาพปรากฎ สี ลวดลาย เสียง เพื่อสร้างการจดจำและทำให้ผู้ใช้สินค้าทราบว่า สินค้าหรือบริการนั้นมีแหล่งที่มาอย่างไร

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นการแสดงถึงสิทธิและความเป็นเจ้าของ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย รวมไปถึงช่วยป้องกันการถูกลอกเลียนแบบหรือก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้อีกด้วย

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองและเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ รวมถึงยังสามารถนำไปต่อยอดกับการทำการตลาด เพิ่มมูลค่าการขาย และ สร้างชื่อเสียงในด้านการจดจำได้อย่างยั่งยืน

วันนี้จะมาอธิบายว่าประโยชน์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอะไรบ้าง

รวมประโยชน์ของการจดเครื่องหมายการค้า

1. ได้รับการคุ้มครองและความปลอดภัยในการทำธุรกิจทุกประเภท
ระดับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสร้างธุรกิจให้ใหญ่ จะต้องเริ่มต้นจาก การจดเครื่องหมายการค้า ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองการจดจำเฉพาะเราเท่านั้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงยังช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าหรือบริการถูกลอกเลียนแบบ อีกทั้งเจ้าของสิทธิยังสามารถเรียกร้องสิทธิ โดยการฟ้องร้องและห้ามการใช้ ชื่อ หรือ เครื่องหมายการค้าที่ทำให้เราเสียหาย และแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้อีกด้วย

2. มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้า
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถือเป็นการยืนยันสิทธิความเป็นเจ้าของตามกฎหมาย และมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยบุคคลอื่นจะมาใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่ทำให้เกิดความสับสนและเสียหายไม่ได้

3. มีสิทธิในการทำสัญญาอนุญาตหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า
หลังจากจดเครื่องหมายการค้าแล้ว เรายังสามารถทำสัญญาอนุญาตโอนสิทธิหรืออนุญาตให้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ ได้เป็นการขยายโครงข่ายในการทำธุรกิจ โดยเราเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว

4. มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทน
หากมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเราสามารถใช้สิทธิในทางกฎหมายได้ และ หยุดการละเมิดนั้นได้โดยใช้การฟ้องร้องทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญา

จะเป็นอย่างไร? หากธุรกิจคุณไม่จดเครื่องหมายการค้า

ประการแรกคือ ไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั่นหมายถึง เราจะไม่สามารถอ้างสิทธิในการเป็นเจ้าของนั้นได้แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนั้นหากเราจดทะเบียนช้า หรือ บุคคลอื่นนำไปจดทะเบียนก่อน เราจะเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหรือถูกระงับการใช้เครื่องหมายการค้านั้น ๆ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้คิดค้นหรือเป็นเจ้าของสิทธิคนแรกก็ตาม

TGC Thailand บริการจดเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรครบวงจร
หากคุณต้องการคำปรึกษาและใช้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้ TGC Thailand ผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ทางปัญญาแบบครบวงจรช่วยดูแล

เรามีบริการตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กในแบบ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีแฟรนไชส์หลายสาขา สะดวก รวดเร็ว ในราคาที่ไม่แพง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

เรามีระบบการันตีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านแบบ 100% เพื่อสร้างความมั่นใจในธุรกิจของคุณ

ทั้งนี้หากใครมีความสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทั้งทางช่องทางไลน์และโทรศัพท์กับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายและสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์