บริษัทแม่กับบริษัทลูกทำไหมถึงยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายกันไม่ได้และวิธีการแก้ปัญหา

บริษัทแม่กับบริษัทลูกทำไหมถึงยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายกันไม่ได้และวิธีการแก้ปัญหา

บริษัทแม่ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า FOFO Drinking (ธุรกิจเครื่องดื่ม)

บริษัทลูก จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า FOFO Food (ธุรกิจอาหาร)

หากบริษัทแม่ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า FOFO Drinking ไว้ก่อน ต่อมา บริษัทลูก จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า FOFO Food ในภายหลัง

บริษัทลูก จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า FOFO Food จะจดทะเบียนไม่ผ่านเพราะ FOFO Food ไปติดเหมือนคล้ายกับ FOFO Drinking แม้กรรมการจะเป็นชุดเดียวกัน ผู้ถือหุ้นเดียวกัน ที่อยู่เดียวกันก็ตาม ไม่สามารถทำชี้แจงหรือบริษัทแม่ยินยอมให้บริษัทลูก จดทะเบียนได้ เด็ดขาดเพราะกฎหมายมองว่าเป็นนิติบุคคลต่างกัน

วิธีการแก้ทางเดียวคือ

บริษัทแม่ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า FOFO Drinking และ FOFO Food พอจดทะเบียนผ่านแล้ว ค่อยมาทำโอน FOFO Food ไปยัง บริษัทลูก

แอดไลน์ บริษัทแม่กับบริษัทลูกทำไหมถึงยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายกันไม่ได้และวิธีการแก้ปัญหา