23
May2023

กฎของลิขสิทธิ์ Youtube ที่ต้องรู้สำหรับ youtuber

ลิขสิทธิ์คืออะไร?

กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งให้ความคุ้มครอง งานสร้างสรรค์เป็นหลัก เช่น งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม หรืองานสิ่งบันทึกเสียง ในประเทศไทย การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ ใช้ระบบอัตโนมัติ (automatic protection) ทำให้งานสร้างสรรค์ได้รับความคุ้มครองโดยทันทีนับแต่สร้างสรรค์ งานใน Youtube เกือบทั้งหมดเป็นงานลิขสิทธิ์ จำพวกงานแพร่เสียงแพร่ภาพ

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6380/2553 การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 29 ต้องเป็นการกระทำแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ซึ่งหมายถึงงานที่นำออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน ตามบทนิยามในมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

กฎข้อแรกของลิขสิทธิ์?

เราควรอัปโหลดเฉพาะวิดีโอที่เราทำขึ้นหรือได้รับอนุญาตจากผู้ทำขึ้นเท่านั้น และ ไม่ควรอัปโหลดวิดีโอของคนอื่น

ข้อยกเว้นลิขสิทธิ์คืออะไร?

ข้อยกเว้นด้านลิขสิทธิ์คือกฎหมายอนุญาตให้เรานำเนื้อหาลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเขา แต่เฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น เช่นนำมา การวิจารณ์ และการรายงานข่าว การใช้งานที่เหมาะสมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก และ ควรพึงระวังถึงเสรีภาพในการแสดงออกและความสมดุลกับลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ประเทศส่วนใหญ่ในโลกได้ลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เรียกว่า Berne Convention ซึ่งอนุญาตให้ทำซ้ำในหมวดหมู่เฉพาะ รวมถึงสำหรับการอ้างอิงและการรายงานข่าว

เจ้าของสิทธิ์จะทำการเรียกร้องลิขสิทธิ์ได้อย่างไร?

ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือจัดการลิขสิทธิ์ของ YouTube ซึ่งช่วยให้ผู้ถือสิทธิ์สามารถควบคุมเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์บน YouTube ได้

เว็บฟอร์ม

วิธีที่ง่ายที่สุดในการลบสำเนาเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตคือการส่งการแจ้งเตือนลิขสิทธิ์ด้วยตนเองผ่านเว็บฟอร์ม DMCA (Digital Millennium Copyright Act) เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ – ใช้งานได้กับทุกคนและพร้อมใช้งานในทุกภาษา

เครื่องมือจับคู่ลิขสิทธิ์

Copyright Match Tool ใช้พลังของเทคโนโลยีการจับคู่ Content ID เพื่อค้นหาการอัปโหลดซ้ำของวิดีโอบน YouTube มีให้บริการในช่องมากกว่า 1,500,000 ช่อง โดยระบุวิดีโอต้นฉบับของครีเอเตอร์ที่อัปโหลดซ้ำเกือบเต็มในช่อง YouTube อื่นๆ และอนุญาตให้ครีเอเตอร์เลือกดำเนินการ พวกเขาสามารถขอให้ลบวิดีโอ ส่งข้อความถึงผู้อัปโหลดของ vi ได้

รหัสเนื้อหา

Content ID เป็นโซลูชันของเราสำหรับผู้ที่มีความต้องการการจัดการสิทธิ์ที่ซับซ้อนที่สุด เป็นระบบลายนิ้วมือดิจิทัลของเราที่อนุญาตให้ผู้ถือสิทธิ์อัปโหลดเนื้อหาที่ตนมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเป็นไฟล์อ้างอิง จากนั้นจึงสแกนวิดีโอที่อัปโหลดไปยัง YouTube เพื่อหาเนื้อหาที่ตรงกัน เมื่อผู้ใช้อัปโหลดเนื้อหา Content ID จะสแกนเทียบกับฐานข้อมูลเพื่อหาวิดีโอที่ตรงกัน หากมีการจับคู่ การดำเนินการจะขึ้นอยู่กับกฎหรือนโยบายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเจ้าของเนื้อหาตั้งค่าเอง

YouTube ดำเนินการอย่างไรกับการละเมิดลิขสิทธิ์

หากเจ้าของลิขสิทธิ์ส่งการร้องเรียน DMCA ที่ถูกต้องผ่านเว็บฟอร์มของเรา  youtube จะลบวิดีโอนั้นออกและทำการประท้วงเรื่องลิขสิทธิ์ หากผู้ใช้ได้รับการประท้วงเรื่องลิขสิทธิ์สามครั้งใน 90 วัน บัญชีของผู้ใช้พร้อมกับช่องที่เกี่ยวข้องจะถูกยุติ นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมือที่จะช่วยครีเอเตอร์แก้ไขการประท้วงเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงการรอให้การประท้วงหมดอายุหลังจาก 90 วัน การขอเพิกถอน หรือการส่งการยื่นเรื่องโต้แย้ง

เว็บฟอร์มสำหรับการร้องเรียน 

https://support.google.com/youtube/answer/6013276

ทั้งนี้หากใครมีความสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทั้งทางช่องทางไลน์และโทรศัพท์กับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายและสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์