Author: TGC Thailand

POSTS BY : TGC Thailand
ภาพล้อเลียน หรือ คลิปล้อเลียนที่เป็นวรรณกรรมล้อ (Parody) หรือ ก๊อปปี้โชว์ (Copy Show) คืออะไรและผิดกฎหมายหรือไม่
ภาพล้อเลียน หรือ คลิปล้อเลียนที่เป็นวรรณกรรมล้อ (Parody) หรือ ก๊อปปี้โชว์ (Copy Show) คืออะไรและผิดกฎหมายหรือไม่
Read More
นำเพลง หรือ เสียงคำพูดของคนอื่นมาใช้ใน TikTok ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
นำเพลง หรือ เสียงคำพูดของคนอื่นมาใช้ใน TikTok ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
Read More
เมื่อพบการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องดำเนินการอย่างไร
เมื่อพบการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องดำเนินการอย่างไร
Read More
เอางานลิขสิทธิ์บางส่วนของบุคคคลอื่นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตและให้เครดิตกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำได้หรือไม่
เอางานลิขสิทธิ์บางส่วนของบุคคคลอื่นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตและให้เครดิตกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำได้หรือไม่
Read More
เพลงแปลงละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
เพลงแปลงละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
Read More
หนังสือ เอกสาร หรือ นิยาย ที่ถูกแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่งมีลิขสิทธิ์ไหม
หนังสือ เอกสาร หรือ นิยาย ที่ถูกแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่งมีลิขสิทธิ์ไหม
Read More
เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่
เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่
Read More
สิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบต้องไม่เปิดเผยก่อนจดทะเบียน หากผลงานเดียวกัน หากจดทะเบียนไม่พร้อมกันจะติดเหมือนคล้ายกันเองหรือไม่
สิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบต้องไม่เปิดเผยก่อนจดทะเบียน หากผลงานเดียวกัน หากจดทะเบียนไม่พร้อมกันจะติดเหมือนคล้ายกันเองหรือไม่
Read More
Recent Post
Categories
แอดไลน์